Проекти

Проект BG16RFOP002-2.073-18371-C01

Проект BG16RFOP002-2.073-18371-C01“Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, с цел “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците...